Πρόγραμμα κατάρτισης «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για Εθνοφρουρούς: αιτήσεις μέχρι τις 11 Απριλίου 2016

YOUTH ENTREPRENEURSHIP
Typography

Η επιχειρηματικότητα, βασιζόμενη στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, είναι αναμφισβήτητα μοχλός ανάπτυξης και καταλύτης αλλαγών και μπορεί να προέλθει από όλα τα περιβάλλοντα στα οποία δραστηριοποιούνται άνθρωποι με ιδέες, περιέργεια, πάθος και εργατικότητα.

Θέλοντας να προωθήσει τις παραπάνω αρχές το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την υποστήριξη και στο πλαίσιο της πολιτικής θετικών κινήτρων για τους Εθνοφρουρούς που έχει εξαγγείλει και υλοποιεί το υπουργείο Άμυνας, προσφέρει δυνατότητες εξ αποστάσεως κατάρτισης των Εθνοφρουρών με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Η αρχή του κύκλου εξειδικευμένης επιμόρφωσης των Εθνοφρουρών γίνεται με το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Το πρόγραμμα καλύπτει τη διαδικασία σύλληψης της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, της ποσοτικοποίησης των ευκαιριών της αγοράς, το σχεδιασμό της νέας επιχείρησης, την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τη λειτουργία της νέας επιχείρησης. Προσφέρεται με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία και τις τεχνολογικές υποδομές του ΑΠΚΥ κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2016. Οι ενδιαφερόμενοι Εθνοφρουροί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τις 8 Μαρτίου μέχρι τις 11 Απριλίου 2016 μέσω της ιστοσελίδας: http://portal.ouc.ac.cy/%5Capplicants.aspx 

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας είναι η εξειδικευμένη και πιστοποιημένη επιμόρφωση και η ενθάρρυνση των Εθνοφρουρών να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες, ώστε ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας να αξιοποιείται και για την επαγγελματική και εκπαιδευτική τους εξέλιξη. Με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης, οι Εθνοφρουροί θα αποκτήσουν νέες γνώσεις, επιχειρηματικές και άλλες δεξιότητες, θα αναπτύξουν επιχειρηματική κουλτούρα και νοοτροπία και θα έχουν ευκαιρίες δικτύωσης με τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος Εθνοφρουρός μπορεί να επικοινωνήσει με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα τηλέφωνα 22-411950/711 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Έναρξη μαθημάτων Μάιος 2016: Πρόγραμμα κατάρτισης «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για τους Εθνοφρουρούς