Ξεκινούν τα #DCYinterviews με καλεσμένη την Ελίζα Λουκαίδου

STARTUP NEWS
Typography

Ξεκινούμε μέσω της σελίδας μας στο Facebook και της υπηρεσίας Facebook Live. Στόχος είναι κάθε εβδομάδα να σας παρουσιάζουμε livestreaming μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από άτομα του Κυπριακού οικοσυστήματος των startups, της έρευνας/καινοτομίας και του τομέα της τεχνολογίας στην Κύπρο.

Τα #DCYinterviews θα τα παρουσιάζει ο ιδρυτής της RISETech Media και αρχισυντάκτης του DisruptCyprus.com μας Παναγιώτης Πιερή.

Λόγω και του επερχόμενου #OpenDataCy CrowdHackathon, η πρώτη μας καλεσμένη θα είναι η Ελίζα Λουκαίδου από την Deloitte Cyprus. Η Ελίζα είναι Διευθύντρια στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Deloitte Κύπρου.

Η κ. Λουκαΐδου διαθέτει 15ετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ειδίκευση στην έρευνα αγοράς και τον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Διετέλεσε ως υπεύθυνη έργου για μεγάλο αριθμό πελατών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ από τη θέση της ως Διευθύντρια στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte προωθεί και συμβάλλει σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το τοπικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Ως εμπειρογνώμονας στο Έργο HOMER (Harmonising Open Data in the Mediterranean through Better Access and Re-use of Public Sector Information) είχε την κύρια ευθύνη για την εκπόνηση μελέτης αναφορικά με τον πιθανό κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο από την πρόσβαση και αξιοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ασχολήθηκε παράλληλα με την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για καθορισμό της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των μηχανισμών χρηματοδότησης για την υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης του έργου και το πιλοτικό έργο με συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικής και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων (e-participation). Η κ. Λουκαΐδου είναι εκ των βασικών στελεχών του Ανάδοχου Φορέα του Έργου «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάθε Πέμπτη και η ώρα 13.15 συντονιστείτε στην σελίδα μας στο φατσοβιβλίο ή αλλιώς facebook, για να τα πούμε χαλαρά με τον καλεσμένο μας.

DCYinterviews Eliza