Το διήμερο 11 - 13 Μαΐου 2016, διεξάχθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας το 7ο Συνέδριο Ενδοεπιχειρηματικότητας. Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν οι καλύτερες πρακτικές για εφαρμογή του προγράμματος ενδοεπιχειρηματικότητας σε εταιρείες και οργανισμούς. H Cyta ήταν εκεί.