Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ευρώπη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα της ΕΥ European attractiveness survey. Συγκεκριμένα, κατά το 2015 η Ευρώπη προσέλκυσε 5.083 έργα (μια αύξηση της τάξης του 14% από έτος σε έτος), που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 217, 666 νέων θέσεων εργασίας (+17%).

Page 2 of 2