Μεγάλη επιτυχία για την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η φιλοξενία της 2η Ψηφιακής Μέρας Συνεργατικών Τραπεζών

FINTECH
Typography

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 30 Ιουνίου στην Λεμεσό, η 2η Ψηφιακή Μέρα Συνεργατικών Τραπεζών (Second EACB Co-operative Bank Digital Day).

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Συνεργατικών Τραπεζών (EACB), φιλοξένησε στην Κύπρο την Ημερίδα με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών ανάμεσα στα μέλη του Συνδέσμου, για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Την Ημερίδα καλωσόρισε ο Διευθυντής της ΣΚΤ, κ. Νικόλας Χατζηγιάννης, αναφέροντας ότι «με μεγάλη του χαρά φιλοξενεί την Ημερίδα στην Κύπρο και πως η δράση αυτή θα αποτελέσει πηγή γνώσης και πληροφοριών για τα μέλη του Συνδέσμου. Πρόσθεσε επίσης πως «Οι συνεργατικές εξ’ ορισμού εργάζονται κοντά στην κοινωνία και προς όφελος των συνανθρώπων τους και γι’ αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούν και να ενσωματώσουν τεχνολογικά επιτεύγματα που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές και φιλικές προς τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την δημιουργία τέτοιων δράσεων, όπως η εν λόγω Ημερίδα».

Ακολούθως συζητήθηκαν οι προοπτικές και προκλήσεις της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), σε κρατικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, με παρουσιάσεις από αντιπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συνεργατισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και του επαγγελματικού χώρου.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, διεξάχθηκαν τρεις ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετείχαν αντιπρόσωποι των μελών της EACB, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε θέματα σχετικά με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον Συνεργατισμό, την ηλεκτρονική ταυτότητα και υπογραφή με σκοπό την παροχή πιο φιλικών υπηρεσίων καθώς επίσης και για το νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα τις GDPR σχετικά με την προστασία δεδομένων και PSD2 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στις ομάδες αυτές ήταν και ο κ. Pēteris Zilgalvis, Προϊστάμενος της ομάδας για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Καινοτομία, της Γενικής Διεύθυνσης CONNECT και Συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας FinTech, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό των τραπεζικού συστήματος και των τραπεζών των χωρών μελών της. Έτσι και ο Συνεργατισμός, διατηρώντας τις ίδιες αξίες, θέτει νέες προοπτικές για συνεχή αναβάθμιση και συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η φιλοξενία αυτής της, πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, Ημερίδας σηματοδοτεί σειρά δράσεων που προτίθεται να υλοποιήσει η ΣΚΤ για την αμεσότερη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.

Ίδιες αξίες, νέες προοπτικές.

Δείτε αποκλειστικό φωτορεπορτάζ από το συνέδριο εδώ