Η ψηφιακή εποχή στον Συνεργατισμό με FinTech

FINTECH
Typography

Η ψηφιακή εποχή κάνει λόγο, συχνά, για καινοτομία, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και νεοφυείς επιχειρήσεις, ευρέως γνωστές και ως «startups».

Όσο περισσότερο όμως διανύουμε τον 21ο αιώνα και αυτή την ψηφιακή εποχή, τόσο περισσότερο βλέπουμε το διαχωρισμό των προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων να δημιουργείται, δίνοντας έμφαση στην εξειδίκευση του κάθε τομέα. Μετά την οικονομική κρίση, η οποία επηρέασε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας νέος τομέας τεχνολογίας αναδείχθηκε , ο οποίος βρίσκεται πλέον σε πορεία άνθησης.

Ο λόγος για τον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, γνωστής ως FinTech (Financial Technology). Η τεχνολογία αυτή έχει ως επίκεντρο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με στόχο τη διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία πρωτοεμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 1950 με την εισαγωγή πιστωτικών καρτών και τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM). Ο τομέας συνέχισε να εξελίσσεται κατά τις επόμενες δεκαετίες με καινοτομίες όπως τη δημιουργία της ψηφιακής βιομηχανίας και τις ηλεκτρονικές τραπεζικές εργασίες. 

Από το 2016 μέχρι το 2017, τα FinTech startups έχουν ένα συνολικό αριθμό σε επενδύσεις ο οποίος ανέρχεται στα 40δις δολάρια ΗΠΑ, γεγονός το οποίο δείχνει τη σημαντικότητά τους, την κερδοφορία τους και την μελλοντική τους εξέλιξη. Ανάμεσα στις πιο γνωστές εταιρείες FinTech είναι η PayPal, η ApplePay και η Venmo. Κάποιες βασικές δραστηριότητες των FinTech είναι η δημιουργία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμών και επενδύσεων, η παροχή δανείων εκτός χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ψηφιακή μορφή (Peer to peer lending – P2P), πλατφόρμες crowdfunding, robo-advice καθώς και εικονικά νομίσματα (π.χ. Bitcoin). Ενώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι εταιρίες FinTech είναι ανταγωνιστές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μια πολύ θετική εξέλιξη είναι η διάθεση για συνεργασία μεταξύ αυτών, η οποία έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.

H Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας αναγνωρίσει την ταχεία ψηφιακή εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς επίσης και το σημαντικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν αυτές οι τεχνολογίες, είναι ενεργά εμπλεκόμενη. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησαν στη δημιουργία διάφορων ομάδων οι οποίες έχουν ως στόχο να εργαστούν για την εξέλιξη των σχετικών πολιτικών για την καλύτερη εφαρμογή των καινοτομιών και την καταπολέμηση των προκλήσεων που πιθανών να προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους. Τον Ιανουάριο του 2017, συστάθηκαν η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FTTF) και η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επίσης σημαντική εξέλιξη είναι η δημιουργία, περί τα τέλη του 2016, της FinTech Task Force (ομάδα εργασίας για την FinTech) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας η κύρια εργασία είναι να βεβαιωθεί ότι τα σχετικά πλαίσια επιτρέπουν την περαιτέρω εξέλιξη του τομέα. Κυρίως, οι εργασίες της ομάδας κινούνται με βάση τρείς στόχους οι οποίοι την καλούν να διασφαλίσει ότι η τεχνολογική καινοτομία λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές της, να αξιολογήσει την καταλληλότητα των ισχύοντων κανόνων και πολιτικών για την εξέλιξη στην ψηφιακή εποχή και, τέλος, να εντοπίσει ενέργειες και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι FinTechs, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και τους πιθανούς κινδύνους.

Τον Μάρτιο του 2017, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Συνέδριο #FinTechEU από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συνέδριο συγκέντρωσε εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εθνικών ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, καθώς και FinTech startups και οργανώσεις καταναλωτών, προκειμένου να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να συζητήσουν την εξέλιξη του κλάδου. Η επιτυχία του #FinTechEU κατέδειξε σαφώς ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον τομέα και γενική προθυμία να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ είναι πραγματικά κατάλληλο για τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Επιπρόσθετα, ο τομέας της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ενισχύετε και από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συνεργατικών Τραπεζών (EACB), ο οποίος είναι ένα από τα κυριότερα αντιπροσωπευτικά όργανα του ευρωπαϊκού συνεργατικού πιστωτικού τομέα. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί τα κοινά συμφέροντα των συνεργατικών τραπεζών και ενεργεί ως επίσημος εκπρόσωπός τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα είναι μέλος του οργανισμού EACB και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις και στόχους για σωστή αξιοποίηση της FinTech. Στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής προσέγγισης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, αυτή έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων δράσεων και της FinTech στις δραστηριότητές της. Στόχος της εμπλοκής της στον τομέα αυτό είναι η αμεσότερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών της.

Μετά την επιτυχία της 1ης Ψηφιακής Ημέρας Συνεργατικών Τραπεζών, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες, και κατόπιν πρόσκλησης της Κυπριακής Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, η EACB θα πραγματοποιήσει την 2η Ψηφιακή Ημέρα Συνεργατικών Τραπεζών στις 30 Ιουνίου 2017 στην Κύπρο. Η πραγματοποίηση της ημερίδας στην Κύπρο, αποτελεί ένα καταλυτικό σημείο για την περαιτέρω εξέλιξη του τομέα FinTech στο νησί, αφού η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανοίγει το δρόμο για συνεργασία και ανάπτυξη.

Δείτε μερικές φωτογραφίες από τις ετοιμασίες για το εργαστήρι EACB Digital Day.

eacb prep2

eacb prep3

eacb prep4

Το DisruptCyprus.com θα βρίσκεται αύριο στο συνέδριο της EACB και θα σας μεταφέρει σημαντικά στοιχεία.

Μείνετε συντονισμένοι στο hashtag #EACBDigitalDay.