Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, φιλοξενεί στην Κύπρο, στις 30 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο Alasia, στην Λεμεσό, τη 2η Ψηφιακή Ημερίδα Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Τραπεζών (Second EACB Co-operative Bank Digital Day) που διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συνεργατικών Τραπεζών (EACB).

Στα πλαίσια του boc hackathon #fintech που θα γίνει στην Λευκωσία, η Τράπεζα Κύπρου διοργανώνει παράλληλη ανοικτή εκδήλωση Cyprus FinTech Forum το Σάββατο 10 Ιουνίου (18:30-20:30) στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της.

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ευρώπη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα της ΕΥ European attractiveness survey. Συγκεκριμένα, κατά το 2015 η Ευρώπη προσέλκυσε 5.083 έργα (μια αύξηση της τάξης του 14% από έτος σε έτος), που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 217, 666 νέων θέσεων εργασίας (+17%).

Η άνοδος στην παροχή διεθνών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας οδηγεί σε μεγαλύτερη διατομεακή συνεργασία και ευκαιρίες ανάπτυξης.

More Articles ...

Page 1 of 2