Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2016 - Συνεργασία Κύπρος-Ιταλία

CLEANTECH
Typography

Οι δαπάνες των δημόσιων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα, αγαθά και υπηρεσίες αντιπροσωπεύει το 14 % του ΑΕΠ της Ευρώπης που ισοδυναμεί με περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Με την αξιοποίηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ) και τον καθορισμό περιβαλλοντικών και ενεργειακών κριτηρίων κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, οι δημόσιοι φορείς και οι αναθέτουσες αρχές γενικότερα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του κλίματος την ενεργειακή απόδοση και την αειφόρο ενέργεια. Επίσης, οι ΠΔΣ συνεισφέρουν στην καινοτομία καθώς αποτελούν κίνητρο για τη βιομηχανία ώστε να επενδύσουν στην ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η διοργάνωση των Βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναγνώριση των προσπαθειών και της φιλοπεριβαλλοντικής δράσης δημόσιων φορέων και οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Τα Βραβεία ΠΔΣ διοργανώνονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ενώ για πρώτη φορά συνδιοργανώνονται με τα Βραβεία ΠΔΣ της Ιταλίας σε συνεργασία με την Επιστημονική Γραμματεία Θεσμικών Θέσεων της Ιταλίας και θα πραγματοποιηθεί κοινή τελετή απονομής.

Τα βραβεία απευθύνονται σε αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς που συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων, μέσω των διαγωνισμών τους, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία έχουν:

Τοπικές αυτοδιοικήσεις (Δήμοι, Κοινότητες), πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσια σχολεία σε κάθε επίπεδο, τεχνικές σχολές, νοσοκομεία, εξωτερικά ιατρεία, μονάδες αποκατάστασης, υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες, εμπορικά επιμελητήρια και ημικρατικοί οργανισμοί.

Τα βραβεία χωρίζονται στις ενότητες:

Α) Ολοκληρωμένης πολιτικής των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και

Β) Πράσινων Προσφορών προϊόντων/υπηρεσιών/έργων για τις πιο κάτω κατηγορίες

* Μηχανογραφικός Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές

* Φωτισμός

* Οχήματα

* Κλιματιστικά

* Κτιριακές Κατασκευές

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής: www.moa.gov.cy