Δυο επιτυχείς προτάσεις χρηματοδότησεις από ΕΕ για το ερευνητικό εργαστήρι Art + Design: elearning lab – design for social change

Δυο επιτυχείς προτάσεις χρηματοδότησεις από ΕΕ για το ερευνητικό εργαστήρι Art + Design: elearning lab – design for social change

Το ερευνητικό εργαστήρι "Art + Design: elearning lab – design for social change" του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με δύο επιτυχείς προτάσεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκη ‘Ενωση.

Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

1) Πρόγραμμα: KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών KA204, Στρατηγικές συνεργασίες για την εκπαίδευση ενηλίκων. Τίτλος Έργου: Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - CREATION (KA204-061315). Διάρκεια έργου: 2 έτη (2019-2021).

Στο επίκεντρο των διαφόρων προγραμμάτων διά βίου μάθησης σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η συζήτηση για τις δημιουργικές οικονομίες, τα χαρακτηριστικά τους και οι τοπικές ιδιαιτερότητες και η ανάγκη εκπαίδευσης ενηλίκων για ένα μελλοντικό εργατικό δυναμικό που διαθέτει τόσο δημιουργικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες όσο και σημαντική επιχειρηματική διάθεση. Στο πλαίσιο αυτό, η σταδιακή μετάβαση από μια σχεδόν αποκλειστική εστίαση στη διαχείριση στις δυνατότητες της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, έχει δει μια έκρηξη ενδιαφέροντος και ένα πλήθος ορισμών της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας ως παιδαγωγική προσέγγιση ή / και πρακτική κατάρτιση για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η πρόθεση μέσω του έργου CREATION είναι να διερευνήσει τις θεωρητικές ρίζες, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την πρακτική κατάρτιση στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα, απευθυνόμενη σε ομάδες που υποεκπροσωπούνται ιδιαίτερα, όπως οι γυναίκες που προέρχονται από περιθωριοποιημένο υπόβαθρο (μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο).

Πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές που επιθυμούν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις

2) Πρόγραμμα: KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών KA204, Στρατηγικές συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τίτλος έργου: Ο Τρίτος Τρόπος (T3W) - (KA202-0E9C7D50). Διάρκεια έργου: 2 έτη (2019-2021).

Ο Τρίτος Τρόπος είναι ένα έργο που σχεδιάστηκε για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ του τομέα της επαγγελματικής και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των κοινωνικών επιχειρήσεων του αποκαλούμενου «Τρίτου Τομέα». Στο επίκεντρο της πρότασης του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας κατεύθυνσης σπουδών για μαθητές από διαφορετικά εκπαιδευτικά πεδία γύρω από επαγγελματικά και επιχειρηματικά θέματα που επιθυμούν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή
(MOOC) ή μέσω ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης μέσω ενός Virtual Learning Environment (VLE), καθώς επίσης και ως καινοτόμα προγράμματα μαθημάτων μέσω επικοινωνίας face-to-face. Το έργο αυτό υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων οδών διδακτέας ύλης μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής γνώσεων και επικοινωνίας. Θα ενσωματωθεί στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα των συνεταίρων για να εξασφαλίσει αποτελεσματική εμβέλεια.

art design lab logo

Το ερευνητικό εργαστήρι «Art + Design: eLearning Lab - design for social change» ασχολείται με εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και πρακτικές που είναι κοινωνικά προσανατολισμένες με παρεμβάσεις για τη στήριξη του σχεδιασμού για κοινωνική αλλαγή και καινοτομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και τη μάθηση με τεχνολογία. Τα μέλη του εργαστηρίου είναι: Δρ. Νίκος Σούλελες, Δρ. Ανδρέας Λαγός, Δρ. Στεφανία Σάββα, Δρ. Ειρήνη Παπαγεωργίου, Δήμητρα Περδίου, Κλαίρη Πίλλαρ, Ελένη Δημητριάδου, Γιώργος Κυριακίδης και Δρ. Ana Ferreira (www.elearningartdesign.org).

elearninglab team1 800

elearninglab team2 800


Αυτό είναι ένα δελτίο τύπου που δημοσιοποιείτε από το DısruptCyprus.com δωρεάν και προς ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού μας. Το DisruptCyprus.com (RiseTech Media) δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο δελτίο τύπου.

DisruptCyprus.com
Author: DisruptCyprus.comWebsite: http://disruptcyprus.com
Συντακτική ομάδα
To DisruptCyprus.com είναι μια ειδησεογραφική διαδικτυακή εφημερίδα που ασχολείται με θέματα τεχνολογίας και νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων (startups) στην Κύπρο.

H RiseTech Media στηρίζει


Το AgileHR meetup που διοργανώνεται στην Λεμεσό από το Cyprus Agile και Innovation Community. Πατήστε εδώ για πληροφορίες & εγγραφή. 

Το διαγωνισμό ρομποτικής Robotex Cyprus που διοργανώνεται από το Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής. Ακολουθήστε τα κοινωνικά τους δίκτυα για όλα τα νέα του διαγωνισμού.