Το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτόνομων και ευφυών μικροδικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ

Το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτόνομων και ευφυών μικροδικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ

Σημαντική είναι η συμβολή του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για τη διαχείριση και τον έλεγχο ευφυών μικροδικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).


Τα μικροδίκτυα είναι τοπικές συγκεντρώσεις ηλεκτρικών πηγών και φορτίων (σε επίπεδο κτηρίων ή γεωγραφικά μικρών περιοχών), τα οποία λειτουργούν συνήθως ενωμένα με το κυρίως ηλεκτρικό δίκτυο. Μπορούν, όμως, αυτόματα να αποσυνδεθούν από το δίκτυο και να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα, είτε λόγω προβλημάτων στο κυρίως δίκτυο, είτε λόγω συμφερουσών οικονομικών συνθηκών.

Η ερευνητική ομάδα του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» ανέπτυξε μοντέλα για τον ακριβή σχεδιασμό προς πιλοτική εφαρμογή ενός ευφυούς μικροδικτύου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «3DMicroGrid». Αυτά τα μοντέλα επιτρέπουν την ακριβή αναπαράσταση της λειτουργίας του πιλοτικού μικροδικτύου σε πραγματικό χρόνο. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους ερευνητές να αξιολογήσουν τη λειτουργία του μικροδικτύου υπό ακραία σενάρια και να διερευνήσουν την αποδοτικότητα καινοτόμων τεχνικών ελέγχου σε ρεαλιστικό περιβάλλον, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του μικροδικτύου. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, οι ερευνητές του «Κοίος» ανέπτυξαν πρωτοποριακές μεθόδους ελέγχου του μικροδικτύου, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του, ενισχύοντας την ευστάθεια, την αποδοτικότητα και την ποιότητα ισχύος ολόκληρου του δικτύου ηλεκτροδότησης. Επιπλέον, σχεδίασαν μία καινοτόμο μέθοδο διαχείρισης του εξοπλισμού του μικροδικτύου με στόχο τη μείωση του λειτουργικού του κόστους, μεγιστοποιώντας τη διείσδυση των ΑΠΕ. Τέλος, ανέπτυξαν ένα νέο μηχανισμό που επιτρέπει την ασφαλή μετάβαση του μικροδικτύου σε αυτόνομη λειτουργία.

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, θα ενσωματωθούν σε μια πλατφόρμα λογισμικού, η οποία θα αυτοματοποιεί τη λειτουργία του μικροδικτύου και θα δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του μικροδικτύου να αξιολογεί την ορθή και αποδοτική του λειτουργία.

Το έργο «3DMicroGrid» λαμβάνει χρηματοδότηση μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στo πλαίσιo του Προγράμματος ERANETMED της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Αυτό είναι ένα δελτίο τύπου που δημοσιοποιείτε από το DısruptCyprus.com δωρεάν και προς ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού μας. Το DisruptCyprus.com (RiseTech Media) δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο δελτίο τύπου.

DisruptCyprus.com
Author: DisruptCyprus.comWebsite: http://disruptcyprus.com
Συντακτική ομάδα
To DisruptCyprus.com είναι μια ειδησεογραφική διαδικτυακή εφημερίδα που ασχολείται με θέματα τεχνολογίας και νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων (startups) στην Κύπρο.

H RiseTech Media στηρίζει


Το AgileHR meetup που διοργανώνεται στην Λεμεσό από το Cyprus Agile και Innovation Community. Πατήστε εδώ για πληροφορίες & εγγραφή. 

Το διαγωνισμό ρομποτικής Robotex Cyprus που διοργανώνεται από το Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής. Ακολουθήστε τα κοινωνικά τους δίκτυα για όλα τα νέα του διαγωνισμού.