Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του RESTART στον Τομέα Προτεραιότητας «ΥΓΕΙΑ» του Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του RESTART στον Τομέα Προτεραιότητας «ΥΓΕΙΑ» του Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Τομέα Προτεραιότητας «ΥΓΕΙΑ» του Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» (Κωδικός Πρόσκλησης: INTEGRATED/0918).

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεων στον σύνδεσμο εδώ.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε Πρόταση αξιολογήθηκε εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της Πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι πρώτες πέντε (5) Προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία και με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Διευκρινίζεται ότι λόγω του ότι ο προϋπολογισμός στον Τομέα Προτεραιότητας της «ΥΓΕΙΑΣ» ανέρχεται στα €3.000.000 (αντί €2.000.000 στους υπόλοιπους Τομείς) στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι πρώτες οκτώ (8) Προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία. Η βαθμολογία των προτάσεων της Α’ Φάσης δεν παίζει ρόλο στη Β’ Φάση αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των Προτάσεων στη Β’ Φάση γίνεται από Επιτροπές Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Στόχος των ΕΕΑ στη Β’ Φάση είναι να συγκρίνει τις Προτάσεις του κάθε Τομέα Προτεραιότητας μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες της Α’ Φάσης Αξιολόγησης δεν μεταφέρονται στη Β’ Φάση. Η Β’ Φάση αξιολόγησης για τον Τομέα Προτεραιότητας της «Υγείας» προγραμματίζεται εντός του μηνός Οκτωβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι, οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων έχουν ήδη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους καθώς και για τη Β’ Φάση Αξιολόγησης.


Αυτό είναι ένα δελτίο τύπου που δημοσιοποιείτε από το DısruptCyprus.com δωρεάν και προς ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού μας. Το DisruptCyprus.com (RiseTech Media) δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο δελτίο τύπου.

DisruptCyprus.com
Author: DisruptCyprus.comWebsite: http://disruptcyprus.com
Συντακτική ομάδα
To DisruptCyprus.com είναι μια ειδησεογραφική διαδικτυακή εφημερίδα που ασχολείται με θέματα τεχνολογίας και νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων (startups) στην Κύπρο.

H RiseTech Media στηρίζει


Το AgileHR meetup που διοργανώνεται στην Λεμεσό από το Cyprus Agile και Innovation Community. Πατήστε εδώ για πληροφορίες & εγγραφή. 

Το διαγωνισμό ρομποτικής Robotex Cyprus που διοργανώνεται από το Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής. Ακολουθήστε τα κοινωνικά τους δίκτυα για όλα τα νέα του διαγωνισμού.