Το DIH² εγκαινιάζει την πρώτη ανοικτή πρόσκληση προτάσεων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών ρομποτικής στον τομέα της μεταποίησης και της βιομηχανικής παραγωγής

Το DIH² εγκαινιάζει την πρώτη ανοικτή πρόσκληση προτάσεων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών ρομποτικής στον τομέα της μεταποίησης και της βιομηχανικής παραγωγής

Το DIH² είναι έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020, και θα διανείμει έως και €248,000 σε κοινοπραξίες που θα απαρτίζονται από οργανισμούς/ερευνητικά κέντρα/εταιρείες τεχνολογίας και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΜΜΕ (έως 250 υπαλλήλους) ή Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) (έως 500 υπαλλήλους και έσοδα μέχρι 100 εκατ. ευρώ) από τον τομέα της μεταποίησης και βιομηχανικής παραγωγής, για να υιοθετήσουν τεχνολογίες ρομποτικής στη παραγωγή.

Το DIH², που αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 26 ψηφιακών κέντρων ψηφιακής καινοτομίας (DIH) για την ευέλικτη βιομηχανική παραγωγή (Agile Production), εγκαινίασε την 1η Ιουλίου 2019 την πρώτη ανοιχτή πρόσκληση προτάσεων. Το έργο θα επενδύσει περίπου 3 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια των επόμενων οκτώ μηνών. O συντονιστής του κόμβου ψηφιακής καινοτομίας για την Κύπρο (CyDIHub), είναι το Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας CyRIC (Cyprus Research & Innovation Center Ltd, www.cyric.eu .

Η ανοιχτή πρόσκληση θα διανείμει έως και €248,000 ευρώ σε 13 επιλεγμένες κοινοπραξίες από την Ευρώπη. Κάθε κοινοπραξία θα πρέπει να έχει μέγιστο 3 μέλη και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν παροχέα τεχνολογίας (π.χ. μία νεοσύστατη εταιρεία, μικρομεσαία επιχείρηση ΜΜΕ, ερευνητικό οργανισμό ή οποιοσδήποτε παροχέα τεχνολογίας) και μια ΜΜΕ παραγωγής ή εταιρεία μεσαίου μεγέθους (Mid-Cap).

Πολλοί μεγάλοι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής τους. Ωστόσο, οι ΜΜΕ παραγωγής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους και δεν είναι σε θέση να αντιδράσουν γρήγορα και να προσαρμοστούν στις αλλαγές της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών. Τα κύρια εμπόδια για την υιοθέτηση μιας ευέλικτης διαδικασίας παραγωγής προϊόντων είναι η έλλειψη επιστημονικής γνώσης και οικονομικών πόρων.

Η πρώτη ανοικτή πρόσκληση DIH² αποσκοπεί στην άρση των φραγμών επιστημονικής γνώσης και των οικονομικών πόρων έτσι ώστε να επιτρέψει στις ΜΜΕ και τα Mid-Caps να συνεργαστούν με τους παρόχους τεχνολογίας. Οι πάροχοι τεχνολογίας θα συνεργαστούν με τις εταιρείες για να ενσωματώσουν τις ρομποτικές λύσεις και να διευκολύνουν την υιοθέτηση μιας ευέλικτης διαδικασίας παραγωγής προιόντων.

Οργανισμοί και Εταιρείες που δικαιούνται να συμμετάσχουν

Οι πάροχοι τεχνολογίας είναι οποιοσδήποτε τύπος οργανισμού ειδικευμένος στη μεταφορά τεχνολογίας ή την ενσωμάτωση συστημάτων και τεχνολογιών στους τελικούς χρήστες. Μπορούν να αποτελούνται από ερευνητικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς, ψηφιακά κέντρα καινοτομίας, νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ.

Από την άλλη πλευρά, οι τελικοί χρήστες αναμένεται να είναι Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και Μεσαίου Μεγέθους επιχειρήσεις (Mid-Cap), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και της μεταποίησης.

Πρώτη φάση της ανοιχτής πρόσκλησης προτάσεων

Κατά την 1η φάση της ανοικτής πρόσκλησης, οι ΜΜΕ, οι Mid-Cap και οι πάροχοι τεχνολογίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένα σαν ξεχωριστές οντότητες μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2019 και της 31ης Οκτωβρίου 2019 μέσω μιας απλής αίτησης συμμετοχής στην ανοικτή πρόσκληση.

10 εταιρείες από κάθε κατηγορία (πάροχοι τεχνολογίας και ΜΜΕ / Mid-Caps) θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν σε μία από τις 26 τοπικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα σε εθνικό επίπεδο. Συνολικά, 520 εταιρείες θα κληθούν να συμμετάσχουν στις εθνικές συναντήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο τοπικός εταίρος του έργου για την Κύπρο, το CyRIC θα διοργανώσει την τοπική εκδήλωση.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν €1.000 ο κάθε ένας για να συμμετάσχουν σε μια συνάντηση, η οποία θα αποσκοπεί στο σχηματισμό κοινοπραξιών με μια εταιρεία/οργανισμό με συμπληρωματική δραστηριότητα. Οι κοινοπραξίες θα λάβουν υποστήριξη από ένα από τα 26 DIH που αποτελούν το δίκτυο DIH² για να προετοιμάσουν την αίτησή τους για το δεύτερο στάδιο της ανοικτής πρόσκλησης. Οι εταιρείες που δεν συμμετείχαν στο πρώτο στάδιο μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου αλλά δεν έχουν δικαίωμα υποστήριξης για την προετοιμασία της αίτησής τους.

Η δεύτερη φάση της ανοικτής πρόσκλησης

Οι αιτήσεις για τη δεύτερη φάση της ανοικτής πρόσκλησης πρέπει να υποβληθούν (από κοινοπραξίες με 2 έως 3 μέλη) από τις 3 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2020. Θα επιλεγούν 26 αιτήσεις για να λάβουν μικρή επιχορήγηση ύψους 1.000 ευρώ για συμμετοχή στην συνάντηση αξιολόγησης. Μια ομάδα ειδικών θα αξιολογήσει τη συνάφεια και τη βιωσιμότητα των εταίρων της κοινοπραξίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αξιολόγησης, 13 κοινοπραξίες θα επιλεγούν ως τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος DIH² και θα λάβουν επιπλέον πόρους ύψους 246.000 ευρώ συν υπηρεσίες μεταφοράς υψηλής τεχνολογίας.

Τι είναι το DIH²

Το DIH² είναι ένα δίκτυο 26 ευρωπαϊκών ψηφιακών κέντρων καινοτομίας (DIH). Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε αυτό το δίκτυο έτσι ώστε να αριθμεί πάνω από 170 DIHs μέχρι το 2022. Το δίκτυο έχει συνολικά 37 Ευρωπαίους συνεργάτες, με επικεφαλής τον Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.
Ο συντονιστής του κυπριακού κόμβου ψηφιακής καινοτομίας (CyDIHub), είναι το CyRIC.

Ο απώτερος στόχος του DIH² είναι να δημιουργήσει ένα βιώσιμο δίκτυο DIH με εξειδίκευση στη ρομποτική τεχνολογία, εξοπλισμένο με εργαλεία και διαδικασίες, ώστε να διευκολύνει την εμπορευματοποίηση και την ευρεία υιοθέτηση της ευέλικτης παραγωγής (Αgile Production) από τις ΜΜΕ / Mid-Caps επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης.

Το DIH² προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

• Μια Ανοικτή Πλατφόρμα κοινής Αρχιτεκτονική Αναφοράς για την ευέλικτη παραγωγή, η οποία θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες οποιασδήποτε ΜΜΕ παραγωγής μέσω της επιλογής και της ενσωμάτωσης ενός συνόλου ανοιχτών προτύπων [ROSE-AP] Ρομποτικών εφαρμογών (Robotic-based Open Standard Enablers)
• Πρόγραμμα μεταφοράς τεχνολογίας που υποστηρίζει τα καλύτερα πειράματα μεταφοράς τεχνολογίας στην κατηγορία.
• Ένα one-stop-shop Marketplace για τις ΜΜΕ με πρόσβαση σε τεχνικές και μη τεχνικές υπηρεσίες. Ένα πρόγραμμα εταιρικής χορηγίας για την υποστήριξη των DIH σε επαφή με τους προμηθευτές εξαρτημάτων και ρομποτικών τεχνολογιών.

Το DIH² έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης 824964.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
Ιστότοπος Ανοικτής Πρόσκλησης DIH²: dih-squared.fundingbox.com

Για περισσότερες πληροφορίες:

CyRIC – Cyprus Research & Innovation Center Ltd
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 72, Γραφείο 301
Έγκωμη, 2414 Λευκωσία, Κυπρος
Τηλ: +357 22 777200 / +357 22 282828
Ιστ.: www.cyric.eu


Αυτό είναι ένα δελτίο τύπου που δημοσιοποιείτε από το DısruptCyprus.com δωρεάν και προς ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού μας. Το DisruptCyprus.com (RiseTech Media) δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο δελτίο τύπου.

DisruptCyprus.com
Author: DisruptCyprus.comWebsite: http://disruptcyprus.com
Συντακτική ομάδα
To DisruptCyprus.com είναι μια ειδησεογραφική διαδικτυακή εφημερίδα που ασχολείται με θέματα τεχνολογίας και νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων (startups) στην Κύπρο.

H RiseTech Media στηρίζει


Το AgileHR meetup που διοργανώνεται στην Λεμεσό από το Cyprus Agile και Innovation Community. Πατήστε εδώ για πληροφορίες & εγγραφή. 

Το διαγωνισμό ρομποτικής Robotex Cyprus που διοργανώνεται από το Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής. Ακολουθήστε τα κοινωνικά τους δίκτυα για όλα τα νέα του διαγωνισμού.