DisruptCyprus Live: Κυριάκος Κόκκινος: Η Κύπρος καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, κτίζοντας ένα λειτουργικό και πρωτοπόρο οικοσύστημα καινοτομίας

DisruptCyprus Live: Κυριάκος Κόκκινος: Η Κύπρος καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, κτίζοντας ένα λειτουργικό και πρωτοπόρο οικοσύστημα καινοτομίας

Κατά το διορισμό του πρώτου Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπριακής δημοκρατίας ο Κυριάκος Κόκκινος έκανε αναφορά στις προκλήσεις των καιρών και κάλεσε σε συλλογικότητα τις πολιτικές δυνάμεις, το οικοσύστημα καινοτομίας και την κοινωνία.


Αναλυτικά πιο κάτω ο χαιρετισμός του νέου Υφυπουργού:

Με πλήρη συναίσθηση του μεγέθους της ευθύνης που αναλαμβάνω απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας και της σκληρής δουλειάς που προϋποθέτει η υλοποίηση του απαιτητικού και τολμηρού αυτού εγχειρήματος, αποδέχομαι με ιδιαίτερη συγκίνηση και τιμή τον διορισμό μου στη θέση του Πρώτου Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε στο πρόσωπό μου και σας διαβεβαιώ πως θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να φέρω εις πέρας το μεγαλεπήβολο μεταρρυθμιστικό έργο που μου ανατίθεται. Ένα έργο βαρύνουσας σημασίας του οποίου η υλοποίηση εκτείνεται σε βάθος χρόνου και απαιτεί συλλογικότητα, συμμετοχή και στήριξη από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, του οικοσυστήματος και της κοινωνίας.

Με πυξίδα τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο Εθνικής Στρατηγικής, έχουμε θέσει τις βάσεις για προώθηση στοχευμένων πολιτικών, με πρώτιστο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Κύπριου πολίτη, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και την κοινωνική και οικονομική ευημερία του τόπου. Στόχος μας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της επένδυσης στην επιστημονική έρευνα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, είναι κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση να ευδοκιμήσουν σε μία δυναμική ψηφιακή οικονομία.

Διανύουμε μία εποχή άκρατου ανταγωνισμού και τεράστιων προκλήσεων, σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο: κλιματική αλλαγή, ενέργεια, γήρανση πληθυσμού, μετακίνηση πληθυσμών, μετατόπιση οικονομικών δυνάμεων και αναμόρφωση παιδείας, η αντιμετώπιση των οποίων προϋποθέτει την αξιοποίηση και ορθολογιστική χρήση των επιστημών, της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Η Ευρώπη, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος και το εύρος της μετάβασης και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της εποχής, έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη στα θέματα που αφορούν στην ψηφιακή ατζέντα.

Η Κύπρος καλείται αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, κτίζοντας ένα λειτουργικό και πρωτοπόρο οικοσύστημα καινοτομίας, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και θα επιφέρει πολυδιάστατο όφελος για την οικονομία και την κοινωνία του τόπου. Επί τούτου, είναι εμφανής η τοποθέτηση της ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού στον πυρήνα των κρατικών σχεδιασμών.

Το 2019 υπήρξε χρονιά σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, με αφετηρία την λειτουργία του νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης, τη σύσταση των θεσμών του Επικεφαλής Επιστήμονα και του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και τη διεύρυνση του ρόλου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ως του εκτελεστικού βραχίονα του Συστήματος. Εντός του έτους υιοθετήθηκε το νέο Πλαίσιο Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία για την περίοδο 2019-2023 και το σχετικό πλάνο δράσης, που ετοιμάστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο, ενώ έγιναν απτά βήματα για ενδυνάμωση του επιστημονικού, ερευνητικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος, όπως έχει ήδη προαναφέρει ο Εξοχότατος Πρόεδρος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για αξιοποίηση και ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κύπρο, και η Εθνική Στρατηγική για το Blockchain, με στόχο να καταστεί η Κύπρος ισότιμος εταίρος στα θέματα αυτά, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιστέγασμα των προσπαθειών αποτελεί η σύσταση του Υφυπουργείου, ως του κεντρικού φορέα με οριζόντιες αρμοδιότητες για θέματα που άπτονται του συνόλου της διακυβέρνησης της χώρας. Κύριοι άξονες δράσης του Υφυπουργείου αποτελούν η ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακής πολιτικής, η χάραξη και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για έρευνα και καινοτομία, η εφαρμογή πολιτικής σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο δημόσιο, όπως επίσης ο σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικού ευρυζωνικού πλάνου και η πολιτική καθοδήγηση και πολιτική εποπτεία του ΙδΕΚ.

Μέσα από τις προτεραιότητες και δράσεις του Υφυπουργείου, στοχεύουμε στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην προσέλκυση επενδύσεων από τεχνολογικούς κολοσσούς, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση μίας ολιστικής ψηφιακής πολιτικής, στοχεύουμε στην επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη Δημόσια Υπηρεσία και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Στις άμεσες προτεραιότητες του Υφυπουργείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση της αμφίδρομης, άμεσης και εύκολης επικοινωνίας του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτος, η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας, θέμα για το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμός 60 εκατ., καθώς και η προώθηση ενός νεωτεριστικού τομέα, της αγροτεχνολογίας, που θα αλλάξει τον τομέα της γεωργο-κτηνοτροφίας που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, χρησιμοποιώντας έξυπνες, ψηφιακές τεχνολογίες σε συνδυασμό με την έρευνα. Επίσης, η υλοποίηση κάθετων και ανατρεπτικών παρεμβάσεων στην παιδεία, όπως η υιοθέτηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης του οικοσυστήματος της παιδείας, για το οποίο θα προκηρύξουμε σύντομα διαγωνισμό 16 εκατ. Συνολικά, βρίσκονται στα σκαριά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αξίας 280 εκατ. και είναι υπό σχεδιασμό έργα επιπρόσθετων 60 εκατ., που θα οδηγήσουν σε μια αναβαθμισμένη ψηφιακή οικονομία και κοινωνία και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν περισσότερες και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για αξιοποίηση του ανθρώπινου μας δυναμικού και ειδικότερα των νέων μας, αναχαιτίζοντας τη διαρροή των επιστημόνων μας στο εξωτερικό.

Σημαντικό ρόλο στην όλη προσπάθεια διαδραματίζει η παιδεία, μέσα από ένα σύστημα που θα καλλιεργεί το ερευνητικό πνεύμα, την κριτική και δημιουργική σκέψη και την αυτοπεποίθηση.

Σήμερα η Κύπρος γυρίζει σελίδα, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό. Δεν πρόκειται, ωστόσο, απλά για ένα τεχνολογικό εγχείρημα. Το μεγαλύτερο μας στοίχημα, είναι η εδραίωση μίας κουλτούρας καινοτομίας σε όλες τις διαστάσεις και εκφάνσεις της ζωής και του κοινωνικού συνόλου. Η μετεξέλιξη σε μία οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία, με άμεσα και απτά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία. Πιστεύω ειλικρινά πως η Κύπρος διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να ανταπεξέλθει αλλά και να πρωτοστατήσει στην ανατρεπτική αναδιαμόρφωση που βιώνει σήμερα ο πολίτης, οι επιχειρήσεις, τα κράτη και οι κοινωνίες.

Το έργο που καλείται να επιτελέσει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δεν περιορίζεται στα χρονικά όρια μίας Κυβέρνησης ή της θητείας ενός Υφυπουργού. Είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια να διατηρήσουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική και να θέσουμε υψηλούς στόχους, που θα μας καθοδηγούν τόσο στους σχεδιασμούς μας, όσο και στη λήψη αποφάσεων για καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής, βασισμένο στην επιστημονική και ερευνητική αριστεία που περήφανα διαθέτουμε. Είμαι πεπεισμένος πως και όλοι οι εταίροι στο εθνικό μας σύστημα – Πολιτεία, πολιτικές δυνάμεις, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και επιχειρηματικός κόσμος – εκφράζουν την ειλικρινή τους πρόθεση να συνδράμουν τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή, αξιοποιώντας ευκαιρίες για συνέργειες, με κοινό στόχο και κατ’ επέκταση κοινό όφελος.

Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος αλλά όχι απροσπέλαστος. Η πρόκληση και η ευθύνη είναι τεράστιες. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να εργαστούμε με επιμονή, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση, με πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας, για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί και να οδηγήσουμε την Κύπρο σε πρωτόγνωρες επιτυχίες.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τον τιμητικό αυτό διορισμό και σας διαβεβαιώ πως θα υπηρετήσω τη θέση του πρώτου Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και εργατικότητα, ώστε να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας αλλά και στις προσδοκίες του κυπριακού λαού. Επιτρέψτε μου να απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Πρόεδρο και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία κατά τη θητεία μου ως Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εκφράσω την ισχυρή μου βούληση να φέρω εις πέρας τους στόχους που μαζί σχεδιάσαμε, για μία Κύπρο ανταγωνιστική και ευημερούσα.

Προσδοκώ όπως το Υφυπουργείο αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, προωθώντας συγκροτημένα και με συνέπεια τις πολιτικές που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή πολιτική, και ενδυναμώνοντας τη φωνή της Κύπρου σε κρίσιμα σημεία λήψης αποφάσεων στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/disruptcyprus/videos/182647633027955/