Μεγάλη η ανταπόκριση των ιατρών στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ.

INNOVATION NEWS
Typography

Παράταση της υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή τους στη κλινική άσκηση και διδασκαλία των 4ετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου

Μεγάλη υπήρξε η ανταπόκριση των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Μακάρειου Νοσοκομείου στις προσκλήσεις που απηύθυνε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου για συμμετοχή τους στη κλινική άσκηση και διδασκαλία των 4ετών φοιτητών της Σχολής. Η πρόσκληση στην οποία ανταποκρίθηκαν μέχρι στιγμής 73 ιατροί, αφορούσε, επίσης, τη συμμετοχή τους στις ομάδες των Πανεπιστημιακών Διευθυντών στις υπό ίδρυση Πανεπιστημιακές Κλινικές.

Η συμμετοχή των ιατρών των δημόσιων νοσοκομείων στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και το ακαδημαϊκό και κλινικό έργο των Πανεπιστημιακών Κλινικών προνοείται στη συμφωνία που υπεγράφη, πρόσφατα, μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Υγείας.

Η νέα ομάδα Ειδικών Επιστημόνων της Ιατρικής Σχόλης του Πανεπιστημίου Κύπρου θα προσκληθεί, πριν την έναρξη των μαθημάτων, να παρακολουθήσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος σπουδών. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα (TTT, Teach The Teacher) θα συνεχισθεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για την καλύτερη εκπαίδευση των διδασκόντων ιατρών, με στόχο την παροχή υψηλού επίπεδου διδασκαλίας. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου επιθυμεί με αυτόν τρόπο να εξασφαλίσει τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των διδασκόντων της, οι οποίοι θα διευρύνουν το πεδίο των γνώσεών τους, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση των ασθενών με τα πιο σύγχρονα και παγκοσμίως αποδεκτά θεραπευτικά πρωτόκολλα. Παράλληλα, οι Ειδικοί Επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής θα είναι σε θέση να εξηγήσουν και να μεταδώσουν τα αντικείμενα σπουδών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των φοιτητών.

Στην πρώτη αυτή φάση θα καλυφθούν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τους πρώτους φοιτητές που αρχίζουν την κλινική τους εκπαίδευση την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Οι εν λόγω ανάγκες,

θα αυξάνονται ανά έτος βάσει της αύξησης του αριθμού των φοιτητών που θα εισέρχονται στο στάδιο της κλινικής εκπαίδευσης.

Η Ιατρική Σχολή, ευχαριστεί τους ιατρούς του δημοσίου για το ενδιαφέρον που επέδειξαν, ενώ έπειτα και από εισήγηση του Υπουργού Υγείας Δρα Γιώργου Παμπορίδη, παρατείνει την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016.