Τα παιδιά μαθαίνουν τους ποσοτικούς Δείκτες με την ίδια σειρά σε διαφορετικές γλώσσες

INNOVATION NEWS
Typography

Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge δείχνει ότι τα παιδιά κατακτούν λέξεις που υποδηλώνουν ποσότητα, όπως «όλα», «μερικά», «περισσότερα» ή «κανένα» με συγκεκριμένη σειρά σε πολλές διαφορετικές γλώσσες

Όλοι μπορούμε να φανταστούμε πως τα παιδιά μαθαίνουν να μετρούν: Ξεκινούν με το «ένα» και συνεχίζουν αυξητικά («δύο, τρία, τέσσερα...»). Τι γίνεται όμως με τις λέξεις που υποδηλώνουν ποσότητα όπως «όλα», «μερικά», «περισσότερα» ή «κανένα»; Κανείς δε λέει ξεκάθαρα στα παιδιά τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις και πως χρησιμοποιούνται. Κι όμως πρόσφατη έρευνα ακαδημαϊκών από την Κύπρο ανακάλυψε ότι παιδιά που μιλούν 31 διαφορετικές γλώσσες κατακτούν αυτές τις λέξεις με την ίδια σειρά. Αυτή η ανακάλυψη προσδίδει μια νέα προοπτική στο ντιμπέιτ για την καθολικότητα της γλώσσας: Έχουμε πλέον ανακαλύψει καθολικά χαρακτηριστικά στη διαδικασία εκμάθησης μιας γλώσσας, ξέχωρα από τις καθολικές αρχές της ίδιας της γλώσσας. Αυτή η έρευνα ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία τεστ γλωσσικής αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε γλώσσα.

Συνοπτικά, η καινούρια μελέτη ανακάλυψε ότι τα παιδιά κατακτούν λέξεις που υποδηλώνουν ποσότητα, όπως «μερικά» και «όλα», με συγκεκριμένη σειρά σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Προηγούμενες έρευνες κατέδειξαν ότι τα παιδιά μαθαίνουν τους αριθμούς με αυξητική σειρά: «ένα, δύο, τρία».

Ο Καθηγητής Κλεάνθης Κ. Γκρώμαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρώην διδακτορική του φοιτήτρια μαζί με τον Δρα Ναπολέοντα Κάτσο από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και πάνω από 50 ακόμα ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο δημοσίευσαν (1 Αυγούστου) αυτήν την καινούρια έρευνα στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Η πλειοψηφία των ερευνητών συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο έρευνας COST Action A33 “Cross-Linguistically Robust Stages of Children’s Linguistic Performance” (2006–2010).

Η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Γκρώμαν ήταν υπεύθυνη για την αξιολόγηση παιδιών από την Κύπρο, με την επιπρόσθετη στήριξη του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω του ερευνητικού προγράμματος Gen-CHILD που δόθηκε στον Καθηγητή Γκρώμαν (αριθμός χρηματοδότησης 8037-61017, http://www.research.biolinguistics.eu/Gen-CHILD). Αυτή είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται δεδομένα σχετικά με τις γραμματικές ιδιότητες της κυπριακής ελληνικής και την κατάκτησή της στο περιοδικό PNAS— και επίσης αυτή η δημοσίευση περιλαμβάνει μερικές ενδιαφέρουσες διαφορές από τα δεδομένα της κοινής νέας ελληνικής που συνέλεξαν οι συνάδελφοι στην Ελλάδα.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στο να προσδιορίσει πως τα παιδιά κατακτούν ποσοτικούς δείκτες όπως «μερικά», «όλα», «περισσότερα» και «κανένα». Στη μελέτη συμμετείχαν 768 παιδιά ηλικίας πέντε ετών και 536 ενήλικοι που μιλούσαν μία από τις 31 γλώσσες που ερευνήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της κυπριακής ελληνικής. Οι ερευνητές έδειξαν στους συμμετέχοντες πέντε αντικείμενα και πέντε κουτιά. Κανένα, μερικά ή όλα τα αντικείμενα ήταν τοποθετημένα μέσα στα κουτιά. Οι συμμετέχοντες άκουσαν προτάσεις που περιείχαν ποσοτικούς δείκτες (π.χ. «Όλα τα αντικείμενα είναι μέσα στα κουτιά») και αξιολόγησαν αν η πρόταση που μόλις άκουσαν περιέγραφε σωστά αυτό που έβλεπαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παιδιά που μιλούν διαφορετικές γλώσσες κατακτούν τους ποσοτικούς δείκτες με την ίδια σειρά. Για παράδειγμα, τα παιδιά τα πήγαν καλύτερα στην κατανόηση ποσοτικών δεικτών όπως «όλα» ή «κανένα» από ότι «μερικά» ή «περισσότερα». Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κατακτούν πρώτα λέξεις που υποδηλώνουν συνολικότητα (totality) και ύστερα λέξεις που αναφέρονται σε μέρος ενός συνόλου.