Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε αρχιτεκτονικό εργαστήριο ξύλινης κατασκευής που στοχεύει στη δημιουργία λειτουργικών εγκαταστάσεων με εικαστικό ενδιαφέρον στον προαύλιο χώρο τριών δημοτικών σχολείων.

Δύο Έλληνες ερευνητές «ταράζουν» τα νερά της νευροεπιστήμης υπογράφοντας πρωτόκολλο πιλοτικής συνεργασίας κλινικών δοκιμών για την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και την πρόγνωση της εξέλιξης της άνοιας.

More Articles ...