Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με εταίρους την Chrysalis LEAP και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, πέτυχαν την ένταξη της Κύπρου στο Climate-KIC που αποτελεί την κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης».

More Articles ...