Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ευκαιρία για υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ του Προγράμματος του Ορίζοντα 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα στη Δραστηριότητα ‘Teaming Phase 1’, ως ακολούθως:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (H2020 Common Support Centre) στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία μιας νέας υποστηρικτικής υπηρεσίας για έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και από το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και αφορά στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά.  

Το έργο RISE (Research Centre on Interactive Media, Smart systems and Emerging Technologies) ανακοίνωσε πρόσφατα ανοικτή πρόσκληση προς καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο σχεδιασμό του, συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο.

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η από κοινού χρηματοδότηση συνεργατικών ερευνητικών και τεχνολογικών προτάσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας για θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ινδίας.

Το “The Brain Prize” δημιουργήθηκε από το Grete Lundbeck European Brain Research Foundation με στόχο να αναδείξει σημαντικά επιτεύγματα στην έρευνα του νευρικού συστήματος, προωθώντας και προβάλλοντας τις Νευροεπιστήμες στην Ευρώπη.

More Articles ...