Στο Διεθνές Επιστημονικό Δίκτυο MedECC, το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του ΑΠΚΥ

INNOVATION NEWS
Typography

Στις σημαντικές εργασίες για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις στη Μεσόγειο

, του Διεθνούς Επιστημονικού Δικτύου MedECC (Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change), κλήθηκε να συμμετάσχει το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με εκπροσώπους τον δρ. Γιάννη Βογιατζάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή και επικεφαλής του Εργαστηρίου και τον δρ. Δημήτριο Σαρρή, περιβαλλοντολόγο/ερευνητή και μέλος ΣΕΠ του ΜΠΣ «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος».


Το MedECC έχει ως επιδίωξη τη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη Μεσόγειο και εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα δίκτυα στην περιοχή περιλαμβάνοντας 260 επιστήμονες από 26 χώρες καλύπτοντας ουσιαστικά ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. Το δίκτυο δίδει έμφαση σε τομείς όπως η βιοποικιλότητα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, η ερημοποίηση, η ποιότητα και ποσότητα του γλυκού νερού, η αλλαγή των ακτογραμμών και η ρύπανση του αέρα και της θάλασσας. Στην επικείμενη συνάντηση του MedECC στη Μασσαλία, στις 17-19 Ιουλίου 2017, οι ερευνητές του ΑΠΚΥ θα συμβάλουν ως εμπειρογνώμονες στη σύνταξη επιστημονικής έκθεσης για τα Οικοσυστήματα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες στη Μεσόγειο με στόχο να εκτιμηθεί η αξία τους, να καθοριστούν οι απειλές που δέχονται από την κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με άλλες ανθρωπογενείς πιέσεις, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η προστασία τους.

*Δελτίο τύπου powered by Open University Cyprus

The article is powered by the Cyprus Research & Innovation Center (CyRIC)