ΙΠΕ: Ενημερωτική Ημερίδα COST: Promoting and Spreading Excellence

ΙΠΕ: Ενημερωτική Ημερίδα COST: Promoting and Spreading Excellence

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST οργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Promoting and Spreading Excellence». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2018 (8:30 πμ - 13:00 μμ) στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του Συνεδρίου EUROMED 2018.

Κεντρικός ομιλητής στην Ημερίδα θα είναι ο Διευθυντής του COST Association Δρ. Ronald de Bruin.

Περιεχόμενο: Η Ημερήσια Διάταξηπεριλαμβάνει παρουσίαση του Προγράμματος COST και των διαδικασιών του Οργανισμού, καθώς επίσης και των δυνατοτήτων συμμετοχής Κυπρίων επιστημόνων και ερευνητών στις Δράσεις του COST.

ipe cost agenda

Επίσης, θα δοθεί η ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να συγγράψουν προτάσεις να ενημερωθούν για τη διαδικασία ετοιμασίας, υποβολής και αξιολόγησης, αλλά και να λάβουν πρακτικές συμβουλές για επιτυχία από Κύπριους ερευνητές που έχουν επιτύχει στο Πρόγραμμα και συντονίζουν Δράσεις.

Τέλος, θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης της επαγγελματικής καριέρας που προκύπτουν μέσω των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie.

Γλώσσα Ημερίδας: Αγγλική

Δηλώσεις Συμμετοχής: Η συμμετοχή στην εν λόγω Ημερίδα είναι χωρίς χρέωση και η εγγραφή γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 29 Οκτ. 2018.

Πληροφορίες: Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό κα Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Panis Pieri
Author: Panis Pieri
Founder & Tech Blogger @DisruptCyprus
Tech Blogger with a passion for Disruption. Disrupt, Innovate or Perish!