Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “SMART WOMEN”

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “SMART WOMEN”

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “SMART WOMEN” (2016-1-MT01-KA202-015202) σας προσκαλεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, 5.30-8.00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει ενημέρωση για τους στόχους και τα αποτελέσματα του Έργου καθώς και σύντομη παρουσίαση από γυναίκες που συμμετείχαν στη σειρά δωρεάν σεμιναρίων που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση εδώ και για το project εδώ.

smartwomen agenda

 

Panis Pieri
Author: Panis Pieri
Founder & CEO at RISETech Media
Disrupt, Innovate or Perish!