Σεμινάριο “Access to European Union Funding for Security and Defence” στις 18 Μαΐου 2016 στην Λευκωσία

Innovation Events in Cyprus
Typography

Το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ – European Defence Agency) διοργανώνει, σεμινάριο με θέμα την αξιοποίηση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF) για προγράμματα Άμυνας και Ασφάλειας και ιδιαίτερα για προγράμματα τεχνολογιών διπλής χρήσης (dual-use technology for civilian/ military purposes), την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία», στη Λευκωσία.

Πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τα εν εξελίξει και τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα του ΕΟΑ, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους μέσω των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις ευκαιρίες συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) στα προγράμματα που αφορούν στην άμυνα και την ασφάλεια και στην άντληση κονδυλίων από το Πρόγραμμα COSME.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και άλλους ερευνητές, καθώς και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων τα ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και ιδιαίτερα τις τεχνολογίες διπλής χρήσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το έντυπο εγγραφής το αργότερο μέχρι τις 12 Μαΐου 2016.

Draft Agenda

Ενημερωτικό Υλικό:
European Defence Agency role in Research & Technology

EU Funding Opportunities

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τους πιο κάτω:

Αντισυνταγματάρχη Στυλιανό Αντωνίου
Κεντρικό Σημείο Επαφής ΕΟΑ
Υπουργείο Άμυνας
Τηλ. +35722807671
Fax: +35722661350
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επισμηναγό (Ι) Παναγιώτη Χατζηπαυλή
Αναπληρωτή Κεντρικό Σημείο Επαφής ΕΟΑ
Υπουργείο Άμυνας
Τηλ. +35722807654
Fax. +35722661350
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.