1ο Φόρουμ Ανοικτών Δεδομένων: «Επαναχρησιμοποίηση Δεδομένων του Δημόσιου Τομέα: Προοπτικές – Ευκαιρίες – Προκλήσεις»

Tech Events in Cyprus
Typography

Το 1ο Φόρουμ Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο και με είσοδο ελεύθερη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016!

Το Φόρουμ, που φέρει τον τίτλο «Επαναχρησιμοποίηση Δεδομένων του Δημόσιου Τομέα: Προοπτικές – Ευκαιρίες – Προκλήσεις», θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της CYTA στη Λευκωσία, από τις από τις 10:30 μέχρι τις 13:00.

Το Φόρουμ στοχεύει στην ανάδειξη της τεράστιας προοπτικής που προκύπτει για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό του ιδιωτικού τομέα μέσα από την αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων που βρίσκονται στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσιων Δεδομένων www.data.gov.cy  με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους. Το portal δημιουργήθηκε προς εξυπηρέτηση της πρακτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/37/ΕΕ η οποία παρέχει το νομικό πλαίσιο που διέπει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα για τη διασφάλιση της διαφανής, δίκαιης και αμερόληπτης περαιτέρω χρήσης τους.

Χαιρετισμό με την έναρξη του Φόρουμ θα απευθύνει ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κος. Κωνσταντίνος Πετρίδης. Ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό θα κάνουν στην συνέχεια εισηγήσεις.

Το Φόρουμ διοργανώνεται από την Προεδρία – Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Deloitte, η οποία είναι ο Ανάδοχος Φορέας του έργου μέσα στα πλαίσια του οποίου διεξάγεται και το Φόρουμ. Το έργο, υπό τον τίτλο «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα», χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία του ΤΔΔΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 25690000 με την κα. Έλενα Μιχαηλίδη.

Η CYTA πρωτοπόρος σε τεχνολογικά θέματα στην Κύπρο υποστηρίζει ακόμα μια εκδήλωση καινοτομίας.

Να αναφέρουμε ότι η Deloitte διοργανώνει στις 10-11 Σεπτεμβρίου 2016 hackathon στον οποίο καλεί προγραμματιστές, επιχειρηματίες και γραφίστες να μαζευτούν για ένα Σ/Κ με σκοπό να κτίσουν εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα ανοιχτά δεδομένα που θα διαθέσει το www.data.gov.cy.

Μια εκδήλωση την οποία το DisruptCyprus.com θα στηρίξει σαν χορηγός επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

opendata program