12 ψηφιακές λύσεις από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊου

12 ψηφιακές λύσεις από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊου

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έπιασε αμέσως δουλειά και βοήθησε τα μέγιστα όλα τα υπόλοιπα υπουργεία να ανταπεξέλθουν στην κρίση.

Την δεδομένη στιγμή η τριανταχρονη εμπειρία του υφυπουργού Κυριάκου Κόκκινου σε εταιρείες όπως την IBM Ευρώπης, έπαιξε το δικό της σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κρίση και στην υλοποίηση σημαντικών τεχνολογικών λύσεων σε λίγες ημέρες. Λύσεις που χρειάζονται μήνες προετοιμασίας. Θα έχουμε λάθη αλλά αλάνθαστοι είναι αυτοί που δεν προσπαθούν.

Σύμφωνα με το υπουργείο οι ενέργειες θα εντατικοποιηθούν για σχεδιασμό και υλοποίηση λύσεων που προσφέρει η τεχνολογία και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης, απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της κρατικής μηχανής και εξυπηρέτηση/ διευκόλυνση του πολίτη, με έμφαση στη διεκπεραίωση επικοινωνίας, εργασίας και εκπαίδευσης.

Στηρίξτε το DisruptCyprus μέσω του Patreon


Δεν παίρνουμε καμία οικονομική βοήθεια από εταιρείες ή άλλους οργανισμούς. Στηριζόμαστε μόνο πάνω στους αναγνώστες μας και τους συνδρομητές μας μέσω του Patreon. Χωρίς εσάς δεν υπάρχει DisruptCyprus.

Στηρίξτε μας εδώ


Οι 12 ψηφιακές λύσεις που δόθηκαν και αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διάρκεια της Covid19 πανδημίας.

Α. Εργαλεία Υποστήριξης για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα:

1. Πλατφόρμα COVID 19: ολοκληρωμένο μηχανογραφημένο σύστημα, διαχείρισης και συντονισμού των δραστηριοτήτων που αφορούν τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο για την άμεση σκιαγράφηση της εικόνας σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας στη Κύπρο. Αναπτύχθηκε από το Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο. Αποτελεί το μοναδικό σημείο ηλεκτρονικής καταγραφής όλων των αναφορών σχετικά με τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού και παρέχει μια σειρά ηλεκτρονικών εργαλείων που υποστηρίζουν το σύνολο της διαδικασίας. Τέθηκε στην υπηρεσία του Υπ. Υγείας από 15 Μαρτίου. Dashboard με αναλύσεις/στατιστικά/γραφικά/γεωγραφική απεικόνιση κ.α.

2. Εφαρμογή (App) ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (COVTRACER) για αυτό-καταγραφή των μετακινήσεων των πολιτών μέσω του παγκόσμιου συστήματος στιγματοθέτησης (GPS): εφαρμογή για κινητές συσκευές, που έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Αριστείας RISE, υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου. Σημαντική συμβολή στην παρακολούθηση και διαχείριση της εξάπλωσης του ιού καθώς, μέσω της γνώσης των γεωγραφικών σημείων που βρέθηκαν οι πολίτες, παρέχονται κρίσιμες πληροφορίες για αποτελεσματική διαχείριση και λήψη στοχευμένων μέτρων.

Β. Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών:

3. Υπηρεσία Γραπτού Μηνύματος (SMS) 8998
4. Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου, 80012012 και 22 263030 για διευκόλυνση των πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν μέσω SMS για σκοπούς: εξυπηρέτησης κατόχων αριθμού τηλεφώνου από ξένο παροχέα και πολιτών που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στις προσπάθειες εξασφάλισης σχετικής έγκρισης μέσω SMS
5. Πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση άδειας μετακινήσεων για τα εργοτάξια - Υπουργείο Μεταφορών
6. Πλατφόρμα Υπουργείου Εξωτερικών για επαναπατρισμό Κυπρίων Πολιτών

Γ. Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση συναλλαγών με τη δημόσια υπηρεσίας – Υποστήριξη της Λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας

7. Ηλεκτρονικό Σύστημα για υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε το Υπουργείο Εργασίας, καθώς επίσης και για καταβολή των πληρωμών
8. Τηλε-εργασία υπαλλήλων δημοσίου τομέα: Υποστηρικτικές δομές για τηλε-εργασία Δημοσίων Υπαλλήλων: εξοπλισμός, σύνδεση με κυβερνητικό κόμβο, πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, στο σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου (eoasis) από το διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας VPN (Virtual Private Network), σε εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα μέσω VPΝ. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής παρέχει μηχανογραφικό εξοπλισμό και 24ωρη υποστήριξη σε όλα τα μηχανογραφικά συστήματα της δημόσιας υπηρεσίας και, όπου είναι δυνατό, σε μεμονωμένους χρήστες.
9. Τηλεσυσκέψεις: Δόθηκε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα (Webex) για την εξυπηρέτηση τηλεδιασκέψεων, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία.
10. Τηλε-εκπαίδευση – Υπουργείο Παιδείας: Αξιοποιήθηκε η υποδομή του Microsoft Office 365 – Teams η οποία επιτρέπει την εξ’ αποστάσεως προσαρμοσμένη διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος μέσω τηλεκπαίδευσης. Δόθηκαν ονομαστικοί λογαριασμοί χρήσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές Γυμνάσιων/Λυκείων καθώς επίσης μη-ονομαστικοί λογαριασμοί στα Δημοτικά Σχολεία για σκοπούς χρήσης στην Ε’ και Στ’ τάξη. Στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/γονείς ή κηδεμόνες παρέχεται τεχνική βοήθεια HelpDesk από τις 07:30 – 14:00. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υποστήριξη σχετικά με την λειτουργία και την χρήση της πλατφόρμας Teams μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρεία HS DATA, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ζωντανής συνομιλίας (chat). Αντίστοιχα οι μαθητές/γονείς λαμβάνουν υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με λειτουργούς του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.
11. Υπηρεσία Ψυχολογικής Τηλεφροντίδας: Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και η Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ ανακοίνωσαν στις 30/03/2020 την έναρξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ψυχολογικής Τηλεφροντίδας. Την υπηρεσία στελεχώνουν οι Κλινικοί Ψυχολόγοι του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας για ψυχολογική στήριξη πασχόντων με βεβαρυμένο ιστορικό ψυχικής υγείας, συγγενών των πασχόντων και άλλων ευάλωτων ψυχικά ατόμων από τον γενικό πληθυσμό.

Δ. Ενημέρωση/Διευκόλυνση Πολιτών

12. Πλατφόρμα DigitalSolidarityCY: Καλέστηκαν φορείς και επιχειρήσεις όπως θέσουν στην υπηρεσία των πολιτών, είτε δωρεάν είτε με χαμηλότερο κόστος, ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία για σκοπούς εργασίας, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας κλπ., για το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων. Δείτε περισσότερα https://digitalsolidarity.gov.cy/


Follow DisruptCyprus via social media to get updates for upcoming podcast sessions on Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin and subscribe to our Youtube channel.

Panis Pieri
Author: Panis PieriWebsite: http://panispieri.com
Founder at DisruptCyprus.com, DisruptEurope.eu and DTalks.
Keep innovating and digitally disrupting the world by generating positive social change.

Watch #DisruptCyprusLive

More Articles

Upcoming #DisruptCyprusLive

More Articles

Events supported by DisruptCyprus

More Articles

Το SPIRIT - ένα έργο διαρκείας της Ελεάνας Αλεξάνδρου - δημιουργήθηκε εν μέσω της πανδημίας και σε συνθήκες περιορισμού. Σχεδιάστηκε ειδικά για να μεταδοθεί σε live...