ΕΕ και Κύπρος επιστρατεύουν έρευνα και καινοτομία για αντιμετώπιση της πανδημίας

ΕΕ και Κύπρος επιστρατεύουν έρευνα και καινοτομία για αντιμετώπιση της πανδημίας

Σε δελτίο τύπου που απέστειλε το Υφουπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρετε στο συντονισμό, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνει ειδική αναφορά στην Σύνοδο των Υπουργών όπου πήρε μέρος ο Υπουργός Κυριάκος Κόκκινος.


Το δελτίο τύπου αναφέρει:

"Στη Σύνοδο των Υπουργών Έρευνας της ΕΕ συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος. Η ανάγκη λήψης συντονισμένων μέτρων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για αντιμετώπιση της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 και διαφύλαξη της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, τέθηκαν στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Έρευνας των κρατών μελών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2020, υπό την Προεδρία της Υπουργού Επιστημών και Παιδείας της Κροατίας, Blazenka Divjak. Την Κύπρο εκπροσώπησε στην τηλεδιάσκεψη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, οι Αρμόδιοι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές για την αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και καινοτόμων λύσεων για ανταπόκριση τόσο στις άμεσες όσο και στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν ζητήματα όπως η ανάγκη υποστήριξης των συστημάτων υγείας και εξεύρεσης εμβολίου ενώ συζητήθηκε επίσης η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των επιστημόνων κάθε χώρας ως συμβούλων των κυβερνήσεων σε ευρύ φάσμα θεμάτων. Κρίσιμης σημασίας θεωρήθηκε από όλους η ανάγκη όπως ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας εξοπλιστεί με τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορέσει μελλοντικά να ανταποκριθεί ταχύτατα και αποτελεσματικά σε παρόμοιες κρίσεις.

Στηρίξτε το DisruptCyprus μέσω του Patreon


Δεν παίρνουμε καμία οικονομική βοήθεια από εταιρείες ή άλλους οργανισμούς. Στηριζόμαστε μόνο πάνω στους αναγνώστες μας και τους συνδρομητές μας μέσω του Patreon. Χωρίς εσάς δεν υπάρχει DisruptCyprus.

Στηρίξτε μας εδώ


Σημαντικό βήμα αποτελεί η από κοινού υποστήριξη των Υπουργών για ενιαίο σχέδιο δράσης, με ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών/ δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, η διενέργεια κλινικών δοκιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημιουργία πλατφόρμας πληροφόρησης για ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και ενέργειες κινητοποίησης των φορέων των οικοσυστημάτων καινοτομίας."

Το δελτίο τύπου τελειώνει με την παρέμβαση του υπουργού: "Σε παρέμβασή του στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Κόκκινος τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για αντιμετώπιση της κρίσης. Υποστηρίχθηκε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης, ως πρώτο άμεσο βήμα, με έμφαση στη δρομολόγηση νέων προσκλήσεων κάτω από τον Ορίζοντα 2020. «Η δράση αυτή αναμένεται να κινητοποιήσει όλα τα πεδία με τα οποία ασχολείται η ερευνητική κοινότητα, ειδικότερα τις ΤΠΕ και τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Στόχος είναι η αντιμετώπιση όλων των πτυχών της πανδημίας, περιλαμβανομένων ηθικών και πολιτιστικών ζητημάτων και μεθόδων για κοινωνική προσαρμογή», δήλωσε ο Υφυπουργός. Τέλος, ο Υφυπουργός ενημέρωσε ότι η Κύπρος έχει ήδη κινητοποιηθεί για τον καταρτισμό εθνικού σχεδίου δράσης για αξιοποίηση της Ε&Κ για αντιμετώπιση της πανδημίας, στη βάση των Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και δράσεων και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, το οποίο και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών."

 

Panis Pieri
Author: Panis PieriWebsite: http://panispieri.com
Founder at DisruptCyprus.com, DisruptEurope.eu and DTalks.
Keep innovating and digitally disrupting the world by generating positive social change.